Bestuur

  • Het bestuur van 2018 bestaat uit
Voorzitter Edo Ladage tel: 0596-618210
teL 06-19471147
(ook wedstrijdsecretaris)
Secretaris Lizette Timmer
Penningmeester Dick Verweij

Het bestuur is te bereiken via info@ttvdetac.nl of 0596-618210.